psychic healingreacties van cliëntenover martinjournalistiek werkfotoserieshome
terug
Journalistiek werk

DE OUDE WIJSHEIDHaar verpakkingen veranderen al naar gelang de mode van de betreffende tijd, maar haar essentie blijft in alle tijden ongewijzigd.

De kleurrijke baba’s, de swami’s en de bagwans hebben we in vele gedaanten zien komen en ook weer zien gaan. Ondanks hun charismatische kwaliteiten bleken ze uiteindelijk gewone feilbare mensen te zijn. Geen reden voor de vaak felle veroordelingen die sommige van hen ten deel vielen. Ook deze “gevallen” goeroes maken deel uit van een hoger plan en droegen hun eigen waardevolle eigen steentje bij tot de ontwikkeling van het individueel en collectief spiritueel bewustzijn. De massale bevliegingen ronddom deze heren/dames trok namelijk de aandacht van mensen die normaliter niet zo snel een spiritueel pad zouden volgen. Meegenomen door het enthousiasme van een familielid, vriend(in) of studiegenoot, kwamen ze in aanraking met “wonderlijke” zaken die beleefd konden worden in een groep van mede-enthousiastelingen. Dat leverde een veilig “wij samen” gevoel op. Wie wil er nu niet “veilig en samen” zijn? Daar is toch niets mis mee?

In mijn jonge jaren maakte ik kennis met dat “spiritueel veilig en samen” gevoel toen ik op uitnodiging van een familielid in aanraking kwam met de “geheime” activiteiten van een bescheiden spiritistische vereniging. Hoewel ik de dogma’s van die occulte club al lang niet meer aanhang, heb ik er toch veel zaken geleerd die voor mij nu nog steeds belangrijk zijn. Wat er vroeger in die vereniging tijdens geheimzinnige seances achter gesloten deuren plaatsvond, is nu publiekelijk vermaak. 
Tot beroemdheden gebombardeerde mediums communiceren tegenwoordig op de TV met overleden dierbaren van voornamelijk bekende Nederlanders. Inderdaad, de tijden zijn veranderd. Of je het nu wel of niet eens bent met de vorm waarin deze programma’s zijn gegoten, het brengt veel mensen toch gemakkelijker dan vroeger in contact met de eeuwige oude waarheid dat de mens meer is dan een stoffelijk lichaam en wel degelijk over een onsterfelijke ziel beschikt, die na het lichamelijk overlijden de eeuwige reis voortzet. En dat is een goede zaak.
Op deze manier hebben de publiciteittrekkende swami’s, baba’s en glamour mediums altijd weer dezelfde oude wijsheden in de aanbieding in telkens een nieuwe verpakking die bij de trends van de betreffende tijd past. Die verpakking zal telkens weer als “verouderd” in de prullenbak belanden, maar de waardevolle essenties die ze in zich hadden, blijven ondanks alle modegrillen bestaan en gaan aan het werk. Zoals de eeuwenoude boodschap die hedendaagse glamour mediums in een nieuwe televisieverpakking overbrengen, dat onze overleden dierbaren in een spirituele wereld voortleven en over ons waken.
Als tv-kijkers dat voor waar aannemen, staan ze open voor het daarop volgende  inzicht dat het leven wel degelijk een doel heeft. Uiteindelijk komen we na ons overlijden thuis aan gene zijde. Dat is een comfortabel idee, maar de vraag die dan onvermijdelijk opkomt is: “waarom moeten we voor die tijd soms zo zwaar door de shit gaan?” Het antwoord daarop is niet zo moeilijk: ervaring geeft inzicht; het oplossen van problemen schenkt kracht; vanuit deze kracht en doorleefde ervaring kun je jezelf en anderen zoveel beter bijstaan met het oplossen van  problemen, dan wanneer je dat vanuit naïeve veronderstellingen doet. Doorleefde shit blijkt altijd uitstekende compost waaruit nieuwe inzichten en doelstellingen krachtig tot wasdom kunnen komen. Het leven blijkt één groot studieprogramma te zijn. Echt, op aarde studeren we allemaal bewust op onbewust aan de Universiteit des Levens. Hè bah, studeren. Brrrr. Nee, dat vinden de meeste onder ons niet leuk. Enge en schattige verhaaltjes over bovennatuurlijke wonderen gaan er moeiteloos in. Maar dat je soms door pittige beproevingen moet gaan en dat je daar spiritueel van zou groeien, is een oude wijsheid die door velen het liefst vermeden wordt.
Toegegeven, het is ook niet leuk om door een pittige levensles heen te gaan. Maar soms moeten er onoverkomelijk “problemen” op ons pad gezet worden om ons weer aan het studeren te krijgen. Die pittige kosmische lessen kunnen als heftige bliksemschichten onaangekondigd pardoes door ons leven schieten en al onze zekerheden op losse schroeven zetten.  Enige voorbeelden hoe deze kosmische bliksemschichten soms werken: je “betrouwbare” zakenpartner, met wie je veel lief en leed deelde en die je beste vriend leek, heeft jouw ideeën als de zijne onder octrooi op zijn naam op de markt gebracht en dreigt met advocaten en processen als je verder wilt gaan met je eigen ideeën, want die zijn nu van hem. Heftige gevoelens zoals angst, ontzetting, verlamming, gebruikt- en bedrogen zijn, kunnen zo’n slachtoffer dan totaal ontredderen. Vaker komen die kosmische bliksemschichten in eenvoudiger maar niet minder heftige vorm.
Zoals: een firma waarvoor je jaren trouw hebt gewerkt, zet je pardoes aan de kant. Of je partner laat je weten dat zij/hij je verlaat met je beste vriend(in). Ieder is in staat om deze lijst van realistische soap-elementen met persoonlijke ervaringen uit te breiden. We hebben het hier om zogenaamde ellende, die bij het aanvankelijke slachtoffer eerst een heftige schok veroorzaken. Als het “slachtoffer” er uiteindelijk niet voor kiest om gefrustreerd te blijven hangen in wrok, maar zich opent voor de les die uit die “ellende” geleerd moet worden, dan wordt tijdens de verwerking steeds meer contact gemaakt met inzichten, geestelijke kracht en uiteindelijk de onvermijdelijke oplossing(en).
De wetenschap die bekende en onbekende mediums verkondigden, dat je er in dit soort schokkende problemen echt niet alleen voor staat en de geestelijke wereld je komt helpen, kan dan naast twijfel toch een hele steun zijn. “Waarom, moet uitgerekend mij deze ellende overkomen?”, is bij dit soort gevallen in mijn praktijk de meest gestelde vraag. 
Het antwoord luidt telkens weer: “Zonder deze onoverkomelijke uitdagingen was je nooit gaan nadenken over de werkelijke waarden in je leven. Was je naïef blijven geloven dat je afhankelijk van anderen zou zijn. Je had zonder die beproeving nooit leren geloven in je eigen kracht. Om niet ten onder te gaan, was je gedwongen die kracht  in jezelf aan te boren. En kijk nu eens hoe krachtig en onafhankelijk je nu bent. Dat had je zonder die crisis nooit bereikt”.

De uitkomst is altijd weer dezelfde oude wijsheid: het noodlot bestaat alleen als je er in gelooft en als je er dramatisch in gaat zwelgen. Echter, zet je je schouders wilskrachtig onder je probleem en vraag je geestelijke en daadwerkelijke hulp, dan zul je die krijgen. Uiteindelijk moet je “het” zelf doen, maar  begripvolle ondersteuning bij de het verwerken van uiterlijke en innerlijke conflicten kunnen we allemaal goed gebruiken. Wie zelf door dit soort uitdagingen is heengegaan, weet dit en kan vanuit eigen ervaring goede hulp bieden. Wie een ander weer op de been helpt, komt er al snel achter dat dit een goed gevoel geeft.
Inderdaad, dit is weer zo’n oude, in alle tijden geldige wijsheid:
“Door iemand die het moeilijk heeft liefdevol vanuit je eigen levenservaring daadwerkelijk te helpen, word je automatisch zelf ook gelukkiger”.

De beschrijving van de kosmische bliksemschichten en hun effecten maken duidelijk waarom de goeroes, de swami’s en de baba’s altijd weer geruisloos verdwijnen of soms met veel negatieve publiciteit spectaculair ten val komen. Tja, als ze hun eigen verheven leringen zelf niet naleven, zullen de kosmische bliksemschichten ook hen weten te vinden. Want ach, een aanbeden goeroe is ook maar een mens die net als wij een lichtzijde maar ook een schaduw heeft. Dat is beslist geen reden om hen grof te veroordelen. Immers, ze brachten ons vanuit hun lichtzijde prachtige waardevolle wijsheden. Toch hebben ze net als wij ook nog iets van hun (ontkende) schaduw te leren.
Het is onveranderlijk altijd al zo geweest: onze leerschool -de Aarde- kent in alle tijdvakken hele goede maar geen perfecte leraren. Dat is goed om te onthouden voor het geval er weer eens “een volmaakt meester” met een “nieuwe” boodschap komt aanwandelen. Het kan best een mooi en waardevol iemand met een goede boodschap zijn, maar dat ben jij ook.

Martin van der Velde


topcopyright Martin van der Velde 2007