psychic healingreacties van cliëntenover martinjournalistiek werkfotoserieshome


Over Martin


Het Engelse woord 'psychic' wordt naar het Nederlands soms vertaald als 'psychisch'. Dat is niet juist.
Letterlijk vertaald betekend 'psychic healer'.
'mediamiek/ helderziend genezer'.
In het Engels is 'a psychic' iemand die mediamiek is.
Martin begon zijn mediamieke werk in 1981 in het Schotse Findhorn en werd in die spirituele omgeving al snel populair als psychic healer.

Martin over helderziendheid

Helderziendheid is iets dat zich blijft ontwikkelen, het staat niet stil. Want alles is aan evolutie onderhevig en het mediumschap evolueert naarmate de persoon verder komt. In het begin nam ik de hele aura waar, maar ik kon daar verder niks mee. Ik zag alleen maar leuke kleurtjes om mensen, bomen, dieren, zelfs gewone voorwerpen. Toen kreeg ik via mijn geestelijke begeleider informatie over de chakra's. Een periode lang nam ik bij mensen puur en alleen de chakra's waar en analyseerde ik ze stuk voor stuk. Pas daarna kon ik met de conclusie komen. Dat was een vermoeiende aangelegenheid. Maar op een gegeven moment was ik hierin zo bedreven dat het mediumschap veranderde. Toen hoefde ik de chakra's niet meer één voor één af te gaan, maar kreeg ik de conclusie meteen te zien. In een verder stadium wist ik dat ik alleen maar hoefde te wachten doordat de persoon zijn thema als het ware zo naar me toe zou brengen. Want het onderbewuste van de cliënt reageert op de kennis, de trilling, die ik in die jaren heb opgebouwd. De cliënt laat vanuit zijn/haar “onderbewuste” aan mij zien wat ik aan het “bewuste” moet doorgeven. Je zou mijn werk “vertaalwerk” kunnen noemen.

De interpretatie

Ik zie chakra's en delen van de aura opdoemen die met het “probleem” te maken hebben. Daarbij komt een stuk helderwetendheid en helderhorendheid. Soms hoor ik de persoon vanuit diens onderbewustzijn als het ware in mijn hoofd zeggen waar hij zo ongeveer zit. Bovendien ben ik sterk invoelend: soms voel ik exact wat de cliënt voelt. Maar voornamelijk gaat het om waarnemen en interpreteren. In verbindingen tussen diverse chakra's zie ik de psychische structuur van de cliënt van dat moment weergegeven. Een soort abstracte formule waaruit ik dat deel uit de persoonlijkheidsstructuur kan lezen dat op dat moment om aandacht vraagt. Het is de kunst om het waargenomen in heldere bewoordingen aan de cliënt te vertalen. Een sessie is een bewustwordingsproces waarin duidelijk wordt dat "problemen" je niet zomaar overkomen. Ik beschouw de wereld namelijk als een leerschool voor de ziel. "Problemen" zie ik niet als "lastige" obstakels, maar veeleer als uitdagingen die je onbewust zelf in elkaar hebt gedraaid. Door er verantwoording voor te nemen en door bereid te zijn je levenslessen te leren, werken ze verrijkend.


Natuurlijk mediumschap

Ik heb geen (in mijn geval) onnodige “opleiding” op een auraschool gehad. Mijn vermogens zijn me in de schoot geworpen. De verdere ontwikkeling er van vond/vindt plaats in de dagelijkse praktijk. Dat heet “natuurlijk mediumschap” Een natuurlijk medium kijkt naar wat er -hier en nu- aan de hand is. Aan welke levenslessen is de cliënt bezig? Want hij of zij zit ergens vast, ziet even niet hoe het verder moet en wil inzicht. Omdat de helderziende zowel het “probleem” als het antwoord bij de cliënt ziet, zal de cliënt meestal beseffen dat hij het eigelijk al wist. Dat haalt twijfels weg en geeft duidelijkheid en richting. Een zuiver medium zal de cliënt dus nooit de toekomst voorspellen en hem of haar ook nooit gedetailleerd vorige levens voorgoochelen. Want dat is allemaal maar veronderstelling en projectie. Wat de vorige levens betreft: of iemand nu een koning of een bedelaar is geweest, doet er niet toe. Het gaat om de lessen die geleerd zijn, niet om de entourage, niet om het decor. En de toekomst voorspellen, dat is mensen afhankelijk maken. Toekomst voorspellen is iemand wijsmaken dat die reeds vast zou staan en dat de betreffende persoon er geen invloed op zou hebben. Dit bestrijd ik! We hebben allemaal ten allen tijden invloed op het NU en daarmee ook op de uit het NU voortvloeiende toekomst. Wat kun je met toekomstvoorspellingen? Je kunt er niets anders mee dan maar passief afwachten of het wel uitkomt. Het is volgens mij beter om niet passief af te wachten, maar om je uitdagingen actief aan te gaan. Een integere psychic-healer zet de mensen met de beide benen op de grond. Hij laat hun zien dat hun “probleem” geen probleem is maar een uitdaging: dat ze die prima aankunnen en dat ze hun eigen lot bepalen. Hij wijst op hun verantwoordelijkheid, omdat hij weet dat mensen geen slachtoffers zijn, maar meesters. Want in negatieve en positieve zin creëren we alles zelf.

topcopyright Martin van der Velde 2007